BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS »

Thursday, May 5, 2011

Peningkatan Tamadun


A. Sistem Pendidikan Yunani dan Rom.
F1 Pendidikan di Athens bertujuan melahirkan manusia seimbang
H1a Pencapaian seimbang rohani dan jasmani
H1b Manusia cemerlang yang dapat memenuhi tuntutan mental dan fizikal
H1c Manusia cemerlang yang memberi sumbangan kepada kesejahteraan manusia

F2 Pendidikan di Sparta melahirkan warganegara tentera
H2a gagh dan setia kepada negara
H2b Mementingkan latihan fizikal
H2c Mementingkan kemahiran menggunakan senjata

F3 Kelahiran sekolah falsafah
H3a Sekolah ini banyak di Athens
H3b Athens dikenali sebagai pusat cendiakawan Yunani

F4 pendidikan Rom mementingkan aplikasi ilmu
H4a mementingkan semangat setia rom
H4b menyediakan infrastruktur dan kemudahan
H4d Rom mengambil ilmu dari Yunani
H4e melahirkan jurutera
H4f membina pengairan bangunan dan jalanraya
H4g Melahirkan ahli falsafah dan sejarawan
H4h Menulis sejarah rom


B. Sumbangan Tamadun Yunani dalam bidang falsafah

F1 lahir ramai ahli falsafah
H1a mempersoalkan tentang nilai individualisme
H1b kehidupan manusia
H1c demokrasi

F2 Herodutus
H2a Bapa Sejarah

F3 Thucydides
H3a Dikenali sebagai Pengasas Sejarah saintifik

F4 Socrates
H4a Bapa falsafah barat

F5 Plato
H5a membincangkan tentang manusia dan masyarakat

F6 Aristotle
H6a mendalami bidang sains dan falsafah


C. Iktibar daripada peningkatan tamadun


  1. merujuk kepada pengetahuan sedia ada

  2. memperkembangkan ilmu yang ada

  3. meningkatkan pemikiran

  4. meningkatkan kemahiran

  5. bersifat inovatif

  6. sistem pemerintahan yang kuat

  7. sistem pemerintahan yang adil

  8. meningkatkan kehidupan hidup yang lebih baik

0 comments: